Projekty dofinansowane z funduszy UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 

Projekt nr 1:

Modernizacja sieci teleinformatycznej w Piekarach Śląskich poprzez zakup i instalację nowoczesnych urządzeń do transmisji danych.

Projekt nr 2:

Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej w technologii FTTH/B w Piekarach Śląskich.

 

Projekt nr 3:

Wdrożenie nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych oraz oprogramowania celem wzbogacenia oferty i poprawy jakości usług telekomunikacyjnych w Piekarach Śląskich.
 

Projekt nr 4:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Piekarach Śląskich - Budowa i rozwój sieci dystrybucyjnej w technologii światłowodowej o wysokim statusie innowacyjności.
 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w waszą przyszłość

działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

 

Projekt nr 5:

Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej w technologii FTTH w gminie Bobrowniki
 

 Informacje na temat realizowanego projektu

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Czempik
PIEKARY.NET
ul. Bytomska 159
41-940 Piekary Śląskie
tel.: 32 630 70 01

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na oficjalnej stronie Unii Europejskiej www.europa.eu, oraz www.poig.gov.pl  i www.mrr.gov.pl.