Kwestie formalne

Nie. Podpisać umowę na nową usługę może tylko i wyłącznie osobiście klient, na konto którego świadczone są już usługi na danym adresie.

Tak. Warunkiem jest posiadanie pisemnego upoważnienia do dokonywanie zmian w umowie wraz z kserem dowodu osobistego.

Jeżeli usługa świadczona jest na czas nieokreślony i nie ma żadnych zaległości na koncie można zawiesić usługę. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o zawieszenie łącza oraz dokonać wpłaty w wysokości 50 zł.

Przelew mógł się jeszcze nie zaksięgować na naszym koncie. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny oraz przesłanie maila z kopią potwierdzenia przelewu.

Tak, wystarczy założyć w Biurze Obsługi Klienta konto EBOK, następnie zalogować według otrzymanych danych na stronę http://ebok.piekary.net

Internet

W pierwszej kolejności należy wykonać następujące czynności :

 • Sprawdzić czy świeci się lampka na karcie sieciowej
 • Jeżeli łączymy się za pośrednictwem routera, sprawdzić czy świeci się lampka opisana jako „WAN” lub „Internet”
 • sprawdzić czy komputer dostał adres IP, bramę, serwery DNS itp. (opisane w sekcji LAN)
 • sprawdzić czy jest załączona karta sieciowa (Menadżer urządzeń -> karty sieciowe)
 • sprawdzić czy jest osiągalny jest nasz router ( odpowiada po wydaniu komendy ping gw.piekary.net )
 • zrestartować komputer, jeżeli korzystamy z routera, odłączyć go z zasilania na 20 sekund
 • Jeżeli mamy gniazdko – sprawdzić czy kable są odpowiednio podłączone do portów LAN oraz TEL

Jeśli konfiguracja jest poprawna można chwilowo wyłączyć wszelkiego typu firewalle i innego rodzaju oprogramowanie blokujące połączenia do Państwa komputera, a następnie sprawdzić czy problem ustąpił.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu sieci LAN należy to niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie. Po godzinie 17:30 prosimy wysłać sms pod numer 605206474.

Problem w połączeniu z konkretnym adresem poza siecią Piekary.Net można zdiagnozować w systemie Windows za pomocą polecenia tracert np: tracert www.wp.pl przedstawi trasę połączenia do WP i pozwoli zobaczyć, na którym z pośredniczących routerów występuje brak połączenia lub jest ono filtrowane.

Zgłaszając usterkęnależy podać imię i nazwisko, adres zakończenia łącza oraz jeżeli to możliwe adres IP i dokładny opis zawierający datę, godzinę wystąpienia nieprawidłowości. Takiego zgłoszenia można dokonać telefonicznie, osobiście lub mailem pisząc na adres serwis@piekary.net.

Tak, zewnętrzny adres IP wchodzi w skład niektórych pakietów dostępowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w cenniku.

Priorytet oznacza pierwszeństwo przydzielania zasobów (pierwszeństwo dostępu do nieprzydzielonych zasobów łącza do Internetu ) im wyższy priorytet tym statystycznie wyższe transfery możliwe do uzyskania.

Poczta

Sprawdź poprawność ustawienia serwerów POP3 i SMTP, czy zgadzają się z zaleceniami z działu konfiguracja. Niektóre programy antywirusowe zmieniają nazwę serwerów POP3 i nazwę konta i trzeba te ustawienia przywrócić ręcznie.

Sprawdź poprawność podanej nazwy konta i hasła. Nazwy powinny być wpisane małymi literami. Jeśli nie znasz hasła, skontaktuj sie z nami w celu ustalenia nowego hasła.

Jeśli przy instalacji dostępu do Internetu nie zostało założone konto e-mail/www należy się skontaktować z nami telefonicznie lub pisząc maila na adres admin@piekary.net Konta mają standardowo pojemność 50 MB dzieloną pomiędzy pocztę i strony www użytkownika, nie należy więc maksymalnie zapełniać własnego konta i regularnie odbierać zalegającą pocztę.

Maksymalna wielkość załącznika przyjmowana przez serwer pocztowy wynosi około 7 MB.

Maile można wysłać przez stronę http://poczta.piekary.net lub skonfigurować program pocztowy tak aby używał uwierzytelniania dla poczty wychodzącej (SMTP). Dla klienta poczty Outlook należy ustawić: Menu –> Narzędzia –> Konta –> Właściwości –>Serwery

Zaznacz „Serwer wymaga uwierzytelnienia”

Konfiguracja programu pocztowego:

 • Adres e-mail: nazwa_konta@piekary.net
 • Serwer POP3 (poczty przychodzącej): poczta.piekary.net
 • Serwer SMTP (poczty wychodzącej – wymaga uwierzytelniania): poczta.piekary.net
 • Konto: nazwa_konta (małymi literami)
 • Hasło: odpowiednie_hasło (wielkość liter ma znaczenie)

Istnieje możliwość wysyłania i odbierania poczty przez WWW łącząc się ze stroną http://poczta.piekary.net podając odpowiedniego użytkownika i hasło.

Telefon

Usługa identyfikacji numeru jest domyślnie włączona i nie wymaga żadnych dodatkowych opłat.

Połączenia telefoniczne można wykonywać do publicznej sieci telefonicznej zarówno do operatorów stacjonarnych jak i komórkowych w Polsce i na świecie, takie połączenia są płatne. Można także wykonywać darmowe połączenia do kilku operatorów VoIP w Polsce i na świecie.

Każdy użytkownik telefonii otrzymuje jeden publiczny numer telefoniczny, taki numer jest np. w postaci 327686XXX i jest to dokładnie taki sam stacjonarny numer jak w przypadku telefonu stacjonarnego z TPSA, Netii itp.

Tak, numery wewnętrzne (skrócone) obowiązują tylko w sieci PIEKARY.NET, połączenia z takimi numerami są bezpłatne. Z zewnątrz sieci można użyć numeru wewnętrznego w przypadku, kiedy najpierw zadzwonimy do naszej centrali tj. 327686100 i potem wybierzemy odpowiedni numer skrócony.

Usługę poczty głosowej można zamówić w biurze PIEKARY.NET, opłata za aktywację stanowi osobną należność i nie jest pobierana z kwoty, na którą aktualnie doładowany jest telefon Klienta.

Skip to content